masinove

           FOTO: archiv Milana Paumera

 

Skupina bratří Mašínů byla ozbrojená odbojová a antikomunistická skupina operující v letech 1951 až 1953 na území komunistického Československa a také v Německé demokratické republice. Jejími nejznámějšími členy byli Ctirad Mašín a Josef Mašín, synové protinacistického odbojáře Josefa Mašína (nacisty popraven 30. června 1942). Dalšími členy skupiny byli Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda.

V říjnu 1953, poté, co nad skupinou začala tehdejší StB stahovat smyčku, rozhodli se její členové emigrovat přes tehdejší Německou demokratickou republiku do Západního Berlína.

V boji proti komunismu chtěli pokračovat v řadách americké armády.

Na území NDR byla skupina pronásledována příslušníky bezpečnostních sil. Celkem bylo proti pěti odbojářům mobilizováno 20 000 příslušníků Volkspolizei a Sovětské armády. Za dramatických okolností dosáhli bratři Mašínovi a Milan Paumer cíle. Zbylí členové - Václav Švéda a Zbyněk Janata - byli během útěku dopadeni a následně v Československu popraveni.

Přednáška se týká nejznámější skupiny 3. (protikomunistického) odboje, jejíž činnost a osud vyvolává v naší společnosti i více, než 30 let od pádu komunistické diktatury vášnivé diskuse.

Literatura:

Cíl:  Prohloubení znalostí o době komunistického teroru v 50. letech XX. století. Na základě příběhu rodiny Mašínových pochopení základních atributů vlády nacistické a komunistické totalitní moci. Princip demokracie schopné se bránit.

Metoda:

svědectví o 2. a 3. odboji, rozvoj a upevňování kritického myšlení studentů

Joomla templates by a4joomla