vitezny unor II

 

 

Plakát k 25. výročí Vítězného února (1948–1973) s citátem  Kl. Gottwalda. Autor P. Matoušek. Vydala Svoboda pro MK ČSR, 1973.  

 

Únor 1948 byl jedním z nejtragičtějších okamžiků československé (české) novodobé historie. Tzv. Vítězný únor znamenal konec demokracie v našich zemích na dlouhých 41 let, vedl k připojení Československa k sovětskému mocenskému bloku, předznamenal následný útlak značné části české a slovenské společnosti a stal se příčinou morálního, právního, ekonomického a ekologického úpadku země.

Po roce 1989 nebyla KSČ(M) zakázána, a proto i nyní můžeme z úst jejich politiků slyšet, že „Vítězný únor“ nebyl nedemokratickým pučem, ale že se komunisté k moci dostali legálně, ústavní cestou.

Jak to bylo doopravdy? Kdy vlastně začal onen neblahý „Únor“? Jakou v něm sehrála roli postava Dr. Edvarda Beneše? Jakou tehdejší demokratické strany? Co je a co není demokracie? Co je a kde končí ústavnost? Kde se stala chyba?

 

Literatura:

KAPLAN, Karel. Poslední rok prezidenta: Edvard Beneš v roce 1948. Brno: Doplněk, 1993

KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Brno: Doplněk, 1997

KAPLAN, Karel. Únor 1948: komentované dokumenty. Praha: Epocha, 2018

PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa, Praha: Albatros, 2001

 

Cíl: Prohloubení znalostí o době, která pro naši zem znamenala konec demokracie. Hledání důvodů, proč se mohla totalitní strana chopit moci. Princip demokracie (ne)schopné se bránit.

 

Metoda: rozvoj a upevňování kritického myšlení studentů

 

Joomla templates by a4joomla