FOTO: http://www.stredocech.net

„Dokud se Evropa nevyrovná s dědictvím komunismu, nebude nikdy jednotná.“

 Dne 10. prosince 1948 přijala nově ustavená Organizace spojených národů Všeobecnou deklaraci lidských práv. Motivací této charty bylo zabránit opakování hrůz druhé světové války. Sovětský svaz a jeho satelitní země se zdržely hlasování. Od okamžiku uchopení moci po druhé světové válce až do svého pádu v letech 1989 až 1991 porušovaly komunistické diktatury tzv. východního bloku dennodenně všechny články Všeobecné deklarace lidských práv a na svých vlastních občanech páchaly ty nejhorší zločiny. V době komunistické diktatury byly ve Východní  Evropě popraveny, zabity nebo deportovány stovky tisíc nevinných lidí, milióny byly uvězněny, mučeny nebo donuceny provádět otrocké práce, desítky miliónů lidí byly podrobeny jinému bezprávnímu a nelidskému zacházení nebo pronásledování. V celosvětovém měřítku lze počet obětí komunistických režimů zněkolikanásobit.

Na popravy, deportace, mučení a jiné zločiny spáchané během druhé světové války odpovědělo mezinárodní společenství norimberskými procesy. Pachatelé mezinárodních zločinů, definovaných článkem 6 Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku z roku 1945, byli postaveni před soud a potrestáni. V ostrém kontrastu s tím stojí skutečnost, že ke srovnatelnému procesu hledání pravdy, spravedlnosti a usmíření u nás (respektive v Evropské unii, natož celosvětově) nedošlo ani po čtvrtstoletí od pádu východoevropských komunistických režimů.

 

Oběti komunismu v Československu:

Popraveno z politických důvodů cca. 280 osob

Zastřeleno na hranicích cca. 374 osob

Zemřelo ve vězeních a lágrech cca. 4500 – 7000 osob

Z politických důvodů odsouzeno v ČSR cca. 250 000 osob

Emigrovalo cca. 200 000 – 300 000 osob

 

Oběti světového komunismu (dle tzv. Lindbladovy resoluce z roku 2016):

Sovětský svaz: 20 milionů osob

China: 65 milionů osob

Vietnam: 1 milion osob

Severní Korea: 2 miliony osob

Kambodža: 2 miliony osob

Východní Evropa: 1 milion osob

Latinská Amerika: 150 000 osob

Afrika: 1,7 milionu osob

Afghánistán: 1,5 milionu osob

CELKEM: 94 350 000 nevinných obětí

(Göran Lindblad, člen švédského parlamentu, člen Parlamentního shromáždění 2004-2010 a od roku 2011 předseda Platformy evropské paměti a svědomí)


Během druhé světové války - jak se uvádí - „nejkrvavějšího konfliktu v lidských dějinách“ - bylo zabito kolem 60 milionů lidí. Počet obětí nevyhlášené války světového komunismu se již nikdy nedozvíme. Kvalifikované odhady však oscilují mezi 80 – 180 miliony osob…

Komunismus nebyl nikdy světovým společenstvím jako zločinná ideologie odsouzen.

Součástí přednášky je úvodní PowerPointová presentace.

 

Cíl: Prohloubení znalostí o základních tezích komunistické ideologie, principech nastolení „světové komunistické revoluce“, přechodu k „nejdemokratičtějšímu politickému systému na světě“ a jeho důsledkům. Pochopení principu vlády komunistických režimů a rizik, která pro současný svět komunistická ideologie představuje.

Metoda: rozvoj a upevňování kritického myšlení studentů

Joomla templates by a4joomla