FOTO: Profimedia.cz

To, že se vysokoškoláci stali rozbuškou procesu, který nakonec vedl ke konci čtyřicetileté komunistické diktatury, nebyla náhoda. Studenti byli připraveni. Spojoval je odpor vůči všem absurdním projevům totalitního režimu. Mnozí již před listopadem 1989 trpělivě a statečně pracovali na tom, aby se do naší země vrátil fungující demokratický řád. Chtěli konečně žít normálním svobodným životem. Byl jsem jedním z nich. Rozhodl jsem se své zážitky z dob hluboké totality a následně porevolučních let předat nejen pamětníkům revoluce. Chci oslovit i mladé lidi, kteří možná právě díky mému osobnímu příběhu lépe pochopí tragiku a bezvýchodnost komunistické ideologie, co reálný socialismus skutečně znamenal a jak se v něm žilo. I proto jsem své vzpomínky, zkušenosti a tužby sepsal v knize Deník – Řekněte jim, že sametová…

Přednáška se týká mých osobních zkušeností ve studentském hnutí před listopadem 1989, událostí na Národní třídě 17. listopadu 1989 a samozřejmě stávky vysokoškoláků, která vyústila v pád komunistického režimu. Součástí přednášky je i krátká ukázka z Deníku.

Jako další motivační prvek lze v úvodu použít projekce filmu Olgy Sommerové České studentské revolty, 80. léta.

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/11089222465-ceske-studentske-revolty/21656226551-ceske-studentske-revolty-80-leta/)

Cíl: Prohloubení znalostí o době před listopadem 1989. Na základě osobní výpovědi pochopení základních atributů vlády komunistické totalitní moci. Historické okamžiky pádu komunistického režimu.

Metoda: Osobní svědectví, rozvoj a upevňování kritického myšlení studentů

Joomla templates by a4joomla